پایانه فروش بدون چاپگر – سری 3

این دستگاه تمامی قابلیت های پایانه فروش سیار و موبایلی به جز چاپ رسید کاغذی را دارد. با استفاده از نوع ارتباط بلوتوث، شبکه بی سیم و سیم کارت می تواند با شبکه بانکی برای انجام عملیات هایی مانند: ورود رمز (PIN PAD)، ثبت اطلاعات دارنده کارت (Check Out)، درج امضای الکترونیکی و انجام تراکنش های معمول و اختصاصی طراحی شده در نسخه نرم افزار را به انجام رساند. در صورتی که نیاز به چاپ ضروری رسید کاغذی داشته باشید با استفاده از چاپگر جانبی می توانید جزییات مورد نظر را در هر اندازه چاپ نمایید.