صندوق فروشگاهی

با استفاده از این دستگاه، صاحبان سبک در نوآوری کسب و کار فروشگاه کوچک، میانی و بزرگ می توانند سرعت عمل صندوق فروشگاهی، کیفیت و کارآیی و ظرافت سیستمی را تجربه کنند. این دستگاه با یک مدل و دو کاربرد همراه با تجهیزات جانبی قابل انتخاب ارایه می شود. استفاده از کتاب خوان تحت سیستم عامل ویندوز و یا اندروید کارآیی و سهولت کاربرد این محصول را افزایش داده است.