چاپگر سیار

اگر بخواهید در کنار استفاده از پایانه فروش موبایلی رسید کاغذی نیز به همراه داشته باشید، ما به شما استفاده از چاپگر سیار، پرتوان، کم مصرف و مناسب AMP را پیشنهاد می دهیم. از خصوصیت های بارز این دستگاه امکان استفاده از کتابخانه مشخص برای برنامه نویسی در کنار سایر دستگاه ها و قابلیت هاست که بتوانید هنگام ارتباط از طریق بلوتوث، پیام تبادلی برای چاپ را رمزنگاری کرده و ایمنی لازم را همراه داشته باشید. این دستگاه قابلیت اتصال به کمر فرد برای همراهی با پایانه فروش و همچنین ذخیره باتری مداوم به مدت 1 هفته را دارد.