دستگاه رمز نگار مستقل – سری 1

همانطور که آگاهی دارید، ورود رمز کارت هنگام انجام تراکنش روی پایانه فروش می بایست به صورت امن و عاری از هرگونه سو استفاده انجام شود. دستگاه AMP1200 PIN PAD با برخورداری از نسخه نرم افزار مجزا و قابلیت هماهنگی با انواع مدل های پایانه فروش این امکان را فراهم می کند تا با فاصله ای مناسب از محل نصب پایانه و دور از چشم دیگران رمز کارت را وارد نمایید. وجود فرآیند کلید گذاری جداگانه برای این دستگاه نیز که راه های نفود به آن را مسدود می کند از جمله ویژگی های شاخص به حساب می آید.