پایانه فروش سیار – سری 9

تنها با داشتن یک سیم کارت فعال و مجهز به اینترنت می توانید در هر کجا از امکان پرداخت با کارت از مدل 9000 استفاده کنید. اندازه مناسب همراه با چاپگر سریع و باتری پرتوان از ویژگی های به خصوص این دستگاه است.