درباره ناب پرداز اکباتان


شرکت ناب پرداز اکباتان (سهامی خاص) به شماره ثبت 515425، بخشی از فعالیت‌های خود را در زمینه ارایه سخت‌افزار، نرم‌افزار و راهکارهای توسعه سامانه‌های پرداخت الکترونیکی در راستای قوانین نظام پرداخت بانکی کشور و شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی قرار داده است. ناب پرداز اکباتان با به کارگیری دانش، تجربه و تخصص تعدادی از کارشناس‌های ماهر در زمینه سخت‌افزار، نرم‌افزار و راهکارهای توسعه‌ای سامانه‌های پرداخت الکترونیکی، قصد دارد تا خدمات نوین و یا درخواست‌های سفارشی مشتریان این بخش را با استفاده از بهترین فن آوری‌های روز به سهولت در اختیار کاربران قرار دهد.

گروه محصول
مشتریان شرکت