سامانه مدیریت جایگاه سوخت خصوصی

این سیستم با دیدگاه مدیریت و نظارت بر توزیع و مصرف سوخت مایع یا گاز در جایگاه‌های خصوصی وابسته با بانک‌ها، سازمان‌های بزرگ و کوچک، نهادها و ارگان‌هایی طراحی و تولید شده است که سهمیه سوخت خودروهای سازمانی را بنا به امنیت، ضرورت و ایمنی از پیش سنجیده شده از طریق داخل سازمانی عرضه می نمایند. از جمله مشکلات رایج در این امور، نبود سامانه و سیستم یکپارچه‌ای است که میزان و مقدار سوخت عرضه و مصرف شده را وابسته به سیاست‌های اجرایی سازمان به صورت صحیح و کم خطا کنترل نماید و برای بهینه سازی سواستفاده یا اشکالات ایجاد راهکارهای مدیریت مصرف ارایه نماید. ناب پرداز اکباتان با طراحی و تولید سامانه نرم افزاری و ارایه خدمات سخت افزاری جایگاه سوخت در این زمینه تلاش نموده تا با تکیه بر دانش و تجارب اندوخته بخش عمده‌ای از مشکلات جاری مدیریت سوخت در جایگاه خصوصی را رفع و بنا به سفارش مشتریان سیستم درخواستی را طبق نظر سازمان مطبوع به توسعه و بهره‌وری اختصاصی برساند.


از مهمترین خدمات قابل ارایه در این زمینه به موارد زیر می توان اشاره نمود:

  • مشاوره رایگان
  • ساخت جایگاه سوخت خصوصی
  • ارایه تجهیزات جایگاهی
  • طراحی و ساخت تلمبه سوخت سفارشی
  • نصب و راه اندازی ترمینال، کارت سوخت و مدیریت سهمیه بندی
  • نصب و راه اندازی سامانه مدیریت سوخت و سهمیه بندی PFMS
  • اجرای پروژه در شبکه‌های بین سازمانی