پایانه فروش رومیزی – سری 5

پایانه فروش مدل 5000 همانند سابق به صورت سنتی ارایه می شود. قابلیت های ارتباطی از طریق خط تلفن، شبکه با سیم و بدون سیم برای این مدل در نظر گرفته شده است. صفحه نمایش رنگی و استفاده از قلم انتخاب گزینه ها از جمله ویژگی های این مدل از پایانه فروش است.